Jak požádat o službu

Postup

01

KROK 1

Kontaktujte sociální pracovnici

Sociální pracovnici můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo dopisem. Sociální pracovnice Vám zodpoví Vaše otázky, případně se můžete domluvit na osobním setkání.

Kontaktní údaje:
 
  • Sociální pracovnice: Petra Živná, DiS.
  • Telefon: 725 547 499
  • E-mail: socialni@rybka-neratovice.cz
  • Adresa: Rybka, p.s.s., Tovární 122, Neratovice, PSČ 277 11
02

KROK 2

Podejte Žádost o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování sociální služby pro obě sociální služby (DOZP, CHB) můžete podat po předchozí domluvě se sociální pracovnicí nebo i bez ní. Žádost o poskytování sociální služby si můžete stáhnout přímo z našich webových stránek (ad dokumenty níže) nebo můžete požádat sociální pracovnici o její zaslání. Vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby můžete naší sociální pracovnici zaslat elektronicky e-mailem, odeslat poštou nebo ji přinést osobně. Kontaktní údaje viz předchozí krok 1.
03

KROK 3

Jaký bude další postup?

Písemná Žádost o poskytování sociální služby je zařazena do evidence podaných žádostí (každá sociální služba vede svou evidenci). Vedením evidence je pověřena sociální pracovnice. Zájemce o službu je o zařazení své žádosti do evidence zájemců informován sociální pracovnicí (písemně, telefonicky, osobně), která s ním zároveň domlouvá první osobní setkání. V případě, že z informací uvedených v žádosti vyplyne, že zájemce o službu nesplňuje podmínky pro zahájení poskytování sociální služby, je o tomto písemně informován sociální pracovnicí. Každá sociální služba má písemně vypracovaný postup pro jednání se zájemcem o sociální službu. Jednání se zájemcem probíhá obvykle na třech osobních schůzkách. V případě, že dojde k dohodě mezi zájemcem o sociální službu a poskytovatelem služby, může dojít k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
18. 06. 2024 Postup při podání žádosti (DOZP, CHB) .pdf 458 kB Stáhnout
18. 06. 2024 Žádost o poskytování sociální služby (DOZP, CHB) .pdf 817 kB Stáhnout
09. 06. 2024 Lékařský posudek (DOZP, CHB) .pdf 808 kB Stáhnout
09. 06. 2024 Pravidla bydlení (DOZP) .pdf 399 kB Stáhnout
09. 06. 2024 Sazebník úhrad (DOZP) .pdf 169 kB Stáhnout
09. 06. 2024 Pravidla bydlení (CHB) .doc 908 kB Stáhnout
09. 06. 2024 Sazebník úhrad (CHB) .docx 21 kB Stáhnout

V případě dotazů nás kontaktujte

Sociální pracovnice
Petra Živná, DiS.
top