Kdo jsme

Naše poslání

Rybka, poskytovatel sociálních služeb (p.s.s.), je příspěvková organizace (p.o.) zřízená Středočeským krajem. Posláním naší organizace je umožňovat lidem s mentálním postižením žít v přirozeném prostředí. Při poskytování sociální služby je důraz kladen zejména na zachování lidské důstojnosti, svobodné volby a přání. Nedílnou součástí poslání organizace je podpora našich uživatelů v udržování sociálních vazeb s rodinou, se svými přáteli a okolním světem. Věříme, že spokojený život a záblesky skutečného, lidského štěstí, jsou tím největším, co můžeme našim uživatelům dát - to je náš konečný cíl, naše poslání... 
top