Velikonoční výstava na SČ kraji (DOZP + CHB)

20. 03. 2024
Na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze se tak jako každý rok konala velikonoční výstava poskytovatelů sociálních služeb. Tento rok padnul termín na 20. března 2024. Naši klienti z obou poskytovaných sociálních služeb, jak ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, tak i Chráněného bydlení, se zapojili do výroby výrobků a jejich prezentace.
top