Staročeský jarmark (CHB)

06. 06. 2024
Klienti sociální služby Chráněné bydlení se zúčastnili Staročeského jarmarku v místním domově pro seniory (Dům Kněžny Emmy), který byl uspořádán při příležitosti 23 let od jeho otevření. 
top