Vítejte

Rybka, poskytovatel sociálních služeb, je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem. Poskytujeme službu domov pro osoby se zdravotním postižením a službu chráněné bydlení.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme na adrese Tovární 122, 277 11 Neratovice. Zařízení se nachází v dosahu centra města, v opravené vile z konce 19. století. Je obklopeno rozsáhlou zahradou s travnatými plochami a vzrostlými stromy. Domov má celkovou kapacitu 30 klientů. Jednotlivá podlaží objektu jsou propojena lůžkovým výtahem. Prostory určené pro klienty umožňují pobyt a pohyb klientů na invalidních vozících.

Chráněné bydlení

Službu chráněné bydlení poskytujeme v ulici U Luk v Neratovicích a ve Štechově ulici v Libiši. Chráněné bydlení U Luk je určeno pro 7 osob. Je vybudováno jako bezbariérové. Chráněné bydlení Libiš je určeno pro 5 osob. Celková kapacita chráněných bydlení je v současné době zcela zaplněna.

Poslání

Posláním naší organizace je:

  • vytvořit lidem s mentálním a fyzickým postižením možnost žít v přirozeném prostředí při zachování jejich důstojnosti a svobodné volby
  • podporovat je v udržování sociálních vazeb (rodina, přátelé, okolní svět), ve všech činnostech "normálního" života

Druh služby

V souladu se zákonem o sociálních službách máme registrovány a poskytujeme služby - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Forma poskytování sociálních služeb

Klientům poskytujeme v služby celeročně v nepřetržitém provozu.

Cílové skupiny klientů

Služby v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, osobám s tělesným postižením.

Služby v domově pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny pro tyto kategorie: mladí dospělí (19 -26 let) a dospělí (27-64 let).

Podpora samostatného bydlení

Od 1.4.2014 poskytujeme další sociální službu podpora samostatného bydlení o kapacitě 2 klientů na adrese Kojetická ul., Neratovice. Jedná se o terénní službu.

Garance kvality

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.